Wie zijn wij?

Wij zijn een Belgische onderneming met een uitgesproken internationaal karakter
Als specialisten zijn we gekend voor internationale overbrengingen.

In alle landen werden verschillende internationale verdragen en akkoorden, die bovendien steeds werden aangevuld met uiteenlopende decreten en gebruiken - door de wetgevers uitgevaardigd. Dit geeft duidelijk aan dat er een nood is aan een "Europees" ingestelde onderneming die over voldoende kennis beschikt om professioneel op te treden

Voor een snel en vlot verloop van de repatriëring kunnen wij bogen op een netwerk van collega's in alle landen.

Onze jarenlange (veld)ervaring met verscheidene culturen en godsdiensten heeft reeds in vele landen, over de hele wereld, de nabestaanden de gelegenheid gegeven om op een waardige manier afscheid te nemen van hun dierbare overledene.

Wij werken niet met pakketten, maar op maat volgens de door U gevraagde diensten. Gaande van advies tot de effectieve uitvoer ervan.

Onze diensten zijn 24 op 24 uur operationeel


Wie zijn we | Balsemen | Diensten Internationaal | Diensten Nationaal | Info | Contact